Tagged: kako do njemacke vize 2020

njemacka-novi-zakon-2020 26

Njemačka novi zakon o useljavanju radne snage 2021

Njemačka novi zakon o useljavanju stupio je na snagu 01. marta / ožujka 2020. Punim imenom se naziva Zakon o useljavanju kvalificirane radne snage  ili Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Jedan od ciljeva zakona je da smanji...